باربری، اتوبار، اسباب کشی کرج و تهران

باربری عدالت بار

باربری گلشهر کرج

در صورتی که نیاز به خدمات باربری و اسباب کشی و جابجایی در باربری گلشهر به سایر مناطق دارید با ما تماس بگیرید.
باربری گلشهر از نواحی منطقه پنج شهرداری کرج می باشد که در ناحیه 1 این مناطق دسته بندی شده است. ناحیه 1 شهرداری کرج بنا بر اعلام وب سایت شهرداری کرج شامل : ضلع شرقی بلوار 45 متری گلشهر - ابتدای بلوار 45 متری گلشهر تا سه راه رجائی شهر – سه راه رجائی شهر تا پل شهدای پلیس - حد فاصل پل رجائی شهر تا پل شهدای پلیس و میدان مادر و میدان معلم و خروجی اتوبان می باشند.
این منطقه بدلیل موقعیت جغرافیایی، فضاهای سبز بسیار، نماهای لوکس ساختمان ها و خیابان ها یکی از بهترین محله های کرج محسوب می شود.
در صورتی که نیاز به خدمات باربری و اسباب کشی و جابجایی در باربری گلشهر به سایر مناطق دارید با ما تماس بگیرید.

پارکها و بوستانهای منطقه پنج شهرداری کرج
یاس
45متری گلشهر ـ خیابان کوکب غربی
لادن
45متری گلشهر ـ خیابان کتویی زاده ـ خیابان لادن
یاسمن جنوبی
45متری گلشهر ـ خیابان اختر شرقی
بنفشه
45متری گلشهر ـ خیابان بنفشه شرقی
گلها
45متری گلشهر ـ خیابان کتویی زاده کوی گلها
22بهمن
دهقان ویلای دوم ـ نرسیده به میدان کوچه مسجد
یاسمن شمالی
45متری گلشهر ـ خیابان اختر شرقی
بهار
45متری گلشهر ـ خیابان بهار شرقی
پدر
گلشهر ـ بلوار مصطفی خمینی

ایستگاه متروی گلشهر در خط ۵ متروی تهران و خط ۱ متروی کرج است. این ایستگاه در ۴۵ متری گلشهر کرج است.در منطقه ۴۵ متری گلشهر بین خیابان کوکب و ارغوان قرار دارد.

در صورتی که نیاز به خدمات باربری و اسباب کشی و جابجایی در گلشهر کرج به سایر مناطق دارید با ما تماس بگیرید.

تماس با شعبه غرب تهران 02144163528 تماس با مدیریت 09126354893