تماس با باربری و اتوبار عدالت بار کرج و تهران

باربری عدالت بار

با ما تماس بگیرید

پرسنل باربری عدالت بار بصورت شبانه روزی آماده دریافت تماسهای شما هستند.

عدالت بار امکان ارائه خدمات حمل بار و اسباب کشی و باربری در سطح شهرهای کرج و تهران دارد.

نمونه کارهای ما را مشاهده فرمایید

Contact EdalatBar

We Fold and Carry Home or Office FURNITURES (Iran, Tehran, Karaj)
Складываем и несем дом или офис МЕБЕЛЬ (Иран, Тегеран, Карадж)
Look at our Gallery of working stuff
Karaj office
Karaj Tehran
Contact CEO
Contact us if you need to folding and carriage your Home or Office stoff
Our workers are fluent in English
We are 24 hours online

Свяжитесь с нами, если вам необходимо сложить и перевозить мебель для дома или офиса в Тегеране и Карадже.