تماس با باربری و اتوبار عدالت بار کرج و تهران

باربری عدالت بار

با ما تماس بگیرید

پرسنل باربری عدالت بار بصورت شبانه روزی آماده دریافت تماسهای شما هستند.
در کرج و تهران فعال هستیم و خدمت رسانی می کنیم. در صورت نیاز به خدمات باربری و حمل اثاث با ما تماس بگیرید
حمل با کامیونت باربری و خاور و وانت می باشد

عدالت بار امکان ارائه خدمات حمل بار و اسباب کشی و باربری در سطح شهرهای کرج و تهران دارد.

نمونه کارهای ما را مشاهده فرمایید

Contact EdalatBar

Packing, shipping and moving home or office furniture (Iran, Tehran, Karaj). This is what we do. We carry heavy things for you.
Упаковка, отправка и перевозка домашней или офисной мебели (Иран, Тегеран, Карадж). Это то, что мы делаем. Мы носим тяжелые вещи для вас.
Look at our Gallery of working stuff
Karaj office
Tehran Office
Contact CEO

Contact us if you need to fold and carriage your Home or Office stoff

Our workers are fluent in English
We are 24 hours online

Свяжитесь с нами, если вам нужно сложить и перевезти домашний или офисный инвентарь