باربری، اتوبار، اسباب کشی دهقان ویلا کرج 02634201163 بهمراه کامیونت و خاور تلفنی

باربری عدالت بار

باربری دهقان ویلا کرج

در صورتی که نیاز به خدمات باربری و اسباب کشی و جابجایی در دهقان ویلا کرج به سایر مناطق دارید با ما تماس بگیرید.
دهقان ویلا در منطقه 5 شهرداری کرج طبقه بندی شده و یکی از مناطق حوزه فعالیت باربری کرج و تهران می باشد.
فهرست بخش های منطقه 5 شهرداری کرج در اینجا ذکر می شوند: دهقان ویلای اول و دوم ، شهرک پردیسان ، شهرک شهید چمران ، شهرک مهران ، کرج نو ، شهرک موحدین ، گلشهر، درختی ، میدان عطار ، گلزار ، انوشیروان ، حصارک پایین ، رضا شهر ، شهرک ولیعصر ، شهرک قائمیه ، شهرک گلها
باربری، اتوبار، اسباب کشی دهقان ویلا کرج 02634201163 بهمراه کامیونت و خاور تلفنی
در صورتی که نیاز به خدمات باربری و اسباب کشی و جابجایی در باربری دهقان ویلا به سایر مناطق دارید با ما تماس بگیرید.